Φοίτηση:  Υποχρέωση των μαθητών  είναι να παρακολουθούν, χωρίς απουσίες, τα μαθήματα του φροντιστήριου. Σε περίπτωση απουσίας τους θεωρείται αναγκαίο να ενημερωθεί η γραμματεία.

Πρόγραμμα σπουδών: Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ανακοινώνονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν σε κάθε τάξη και οι αντίστοιχες διδακτικές ώρες. Σε περίπτωση που συγκροτηθεί ιδιαίτερα ολιγομελές τμήμα (1 ή 2 μαθητές) ακολουθείται πρόγραμμα σπουδών με μικρότερο αριθμό διδακτικών ωρών.

 Κάθε διδακτική ώρα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται εντός 15 ημερών.

Τμήματα:Τα τμήματα μας είναι αυστηρά ολιγομελή με αποτέλεσμα ο μέγιστος αριθμός να είναι τέσσερα(4) ή πέντε (5) παιδιά ανά τμήμα.

Ιδιαίτερα  μαθήματα: Οι καθηγητές του φροντιστηρίου δεν έχουν το δικαίωμα να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα κατ' οίκον σε μαθητές του φροντιστηρίου χωρίς να έχουν τη συναίνεση της Διεύθυνσης.

Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί ατομικό μάθημα  πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας με την Διεύθυνση. Το κόστος καλύπτεται από τον ίδιο τον μαθητή.

Ενισχυτική διδασκαλία:Γίνεται κατόπιν πρότασης του καθηγητή του τμήματος  εκτός του ωρολογίου προγράμματος και γίνεται δωρεάν.

Θέματα συμπεριφοράς: Οι μαθητές οφείλουν να είναι συνεπείς στο ωράριο των μαθημάτων. Η γραμματεία του φροντιστηρίου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς των μαθητών σε περίπτωση απουσίας ή καθυστέρησης. Δεν επιτρέπονται στην αίθουσα αντικείμενα όπως νερά, καφέδες, παγωτά κλπ. που παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

 Είναι προφανές ότι απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Eνημέρωση των γονέων: Γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με προγραμματισμένες συναντήσεις αλλά και μέσω e-mail για άμεση επικοινωνία και ενημέρωση για την πρόοδο του μαθητή.

Μηχανογραφικό Δελτίο: Ειδική ομάδα εκπαιδευμένων ανθρώπων βρίσκονται δίπλα στους μαθητές της Γ’ Λυκείου στη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου. Οι προσωπικές συναντήσεις με κάθε μαθητή, η γνώση των ιδιαίτερων xαρακτηριστικών κάθε σχολής και οεντοπισμός των επιθυμιών του μαθητή, συνθέτουν το πλαίσιο για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Δίδακτρα:  Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μεταξύ 1ης και 10ης κάθε μήνα. Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρός  λόγος καθυστέρησης στην  καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τη γραμματεία για την ημερομηνία καταβολής τους.

Εγγραφές που γίνονται μεταξύ 1ης και 10ης του μήνα, αντιστοιχούν στο σύνολο των διδάκτρων του μήνα. Πέραν της 7ης του μήνα τα δίδακτρα διαμορφώνονται  ανάλογα με τις μέρες φοίτησης  στον τρέχοντα μήνα.

Τα δίδακτρα του Ιουνίου εξαρτώνται από τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Αργίες: Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου δεν ακολουθεί τις αργίες του σχολείου, επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους μαθητές του.

Οι αργίες για τη σχολική περίοδο είναι οι παρακάτω:

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ)
17 ΝΟΕΜΒΡΗ
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
Μ. ΠΕΜΠΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εθνικής Αντιστάσεως 120 και Δήλου