Τα πρότυπα γυμνάσια είναι σχολικές μονάδες όπου δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Έχουν, όμως, κάποια χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα. Τα κυριότερα είναι:

  • Αξιολόγηση του προσωπικού τους
  • Επιλογή μαθητών με εξετάσεις
  • Ευέλικτες διοικητικές δομές με σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης
  • Ενθάρρυνση της Αριστείας της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας

Ποια είναι τα Πρότυπα Γυμνάσια:

Πρότυπο Γυμνάσιο-Λύκειο Αναβρύτων

Πρότυπο Γυμνάσιο Βαρβακείου  Σχολής

Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εθνικής Αντιστάσεως 120 και Δήλου