Η εισαγωγή όλων των μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια  γίνεται με γραπτή δοκιμασία, η οποία πραγματοποιείται σε προκαθορισμένη  ημέρα και ώρα.

Οι μαθητές  καλούνται σε δυο ώρες να εξεταστούν σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Δημοτικό Σχολείο, στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Ειδικότερα:

Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών  στην κατανόηση γραπτών κειμένων (ποικίλων ειδών και περιεχομένου) ,σε ασκήσεις στην γραμματική και το συντακτικό καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη γραπτή δοκιμασία  οφείλουν να υποβάλουν  αίτηση ηλεκτρονικά (μόνο για ένα πρότυπο σχολείο) σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εθνικής Αντιστάσεως 120 και Δήλου